Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm cho MultiApkClub

  1. Nếu bạn yêu cầu thêm bất kỳ dữ liệu nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến trang web của chúng tôi từ chối trách nhiệm, nếu không có quá nhiều rắc rối, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]

Tuyên bố từ chối trách nhiệm cho MultiApkClub

Tất cả dữ liệu trên trang web này - https://multiapkclub.com/ - được phân phối tuân theo quy tắc chung và vì lý do dữ liệu chung như nó vốn có. MultiApkClub không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về đỉnh cao, chất lượng ổn định và độ chính xác của dữ liệu này. Bất kỳ động thái nào bạn thực hiện dựa trên dữ liệu bạn tìm thấy trên trang web này (MultiApkClub), cẩn thận với nguy cơ của riêng bạn. MultiApkClub sẽ không bị bắt buộc đối với bất kỳ rủi ro nào và các tác hại khác liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác nhau bằng cách theo các siêu liên kết đến các điểm đến bên ngoài như vậy. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp kết nối chất lượng vừa phải đến các trang web hữu ích và đạo đức, nhưng chúng tôi không có ảnh hưởng đến nội dung và bản chất của những điểm đến này. Những kết nối này đến các trang web khác nhau không gợi ý một đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên các điểm đến này. Chủ sở hữu và nội dung của trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội loại bỏ một kết nối có thể đã trở nên khó khăn '.

Vui lòng lưu ý thêm rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các điểm đến khác nhau có thể có các thỏa thuận và điều khoản bảo vệ đa dạng nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Sẽ là lý tưởng nếu bạn chắc chắn kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của những điểm đến này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc chuyển bất kỳ dữ liệu nào.

Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, do đó, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Nếu chúng tôi cập nhật, thay đổi hoặc triển khai bất kỳ cải tiến nào đối với báo cáo này, những tiến bộ đó sẽ được đăng ở đây một cách rõ ràng.

 

viVietnamese