ds

Xóa ứng dụng của bạn

Nếu bạn muốn xóa ứng dụng của mình khỏi trang web của chúng tôi, thì không vấn đề gì, chỉ cần gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ Xóa ứng dụng của bạn khỏi trang web của chúng tôi mà không gửi DMCA của bạn 

Cảm ơn!

Đây là địa chỉ email chính thức của chúng tôi: [email protected]

viVietnamese